top of page

Ujście Warty

Ośrodek ma na celu przedstawienie walorów przyrodniczych i wartości kulturowych obszaru „Ujścia Warty”. Liczne interaktywne stanowiska, plansze, modele czy makiety (np. brzegu rzeki lub żeremia bobrów) pozwolą zwiedzającym na poznanie okolicznej fauny i flory.

Obsługa gwarancyjna instalacji polegająca na: utrzymaniu pełnej sprawności i serwisowaniu (naprawa i konserwacja) zainstalowanych urządzeń i stanowisk multimedialno-edukacyjnych, wykonywaniu okresowych przeglądów konserwacyjnych, zapewnieniu urządzeń zastępczych i części eksploatacyjnych, koordynowaniu prac podwykonawców, raportowaniu przeprowadzonych czynności serwisowych.

bottom of page