Serwis elektryczny

Zakres naszych usług obejmuje:

 • Usługi pomiarowe (w tym certyfikaty energetyczne)
  • pomiar ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie zasilania
  • badanie wyłączników różnicowo-prądowych
  • pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego i 3-fazowego
  • pomiary fotometryczne oświetlenia 5 pomiarów na stanowisko
  • pomiar ciągłości przewodu PE
  • pomiary elektronarzędzi i urządzeń elektrycznych
 • Produkcję, montaż, serwis urządzeń i instalacji elektrycznych
  • produkcja własnych urządzeń elektrycznych - rozdzielnie, automatyka, okablowanie, itp.
  • montaż, rozruch, naprawy i konserwacje
  • przeglądy okresowe i pogwarancyjne
  • utrzymanie obiektów i ruchu firm
  • usuwanie awarii instalacji i urządzeń elektrycznych
  • czyszczenie, regulacja, testy i konserwacja

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.