Aktualności

Dotacja na kapitał obrotowy dla Digiservice Sp. z o.o.


W okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020 spółka Digiservice Sp. z o.o. była Beneficjentem programu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Digiservice Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach tego programu spółka Digiservice Sp. z o.o. uzyskała z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowanie w kwocie 32 465,55 PLN.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.