Aktualności

Uniwersytet Medyczny, Warszawa


W ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Warszawie, Digiservice odpowiada za przeglądy serwisowe oraz naprawę sprzętu Audio-Video zainstalowanego na terenie uczelni.

Nazwa instytucji: Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Obszar działania: Edukacja

Opis: Warszawski Uniwersytet Medyczny to największa polska, publiczna uczelnia kształcąca kadrę medyczną. Tworzona ona jest przez niemal dziesięć tysięcy studentów, którzy edukację wyższą podejmują na jednym z pięciu Wydziałów. Każdy z Wydziałów prowadzi badania i działalność dydaktyczną w różnych dziedzinach nauk medycznych i farmaceutycznych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.