Aktualności

Muzeum Martyrologii ofiar obozu Sonnenburg, Słońsk


Digiservice kontynuuje dobrą współpracę z Muzeum Martyrologii w Słońsku. Spółka odpowiada za pełen serwis (przegląd, konserwacja, naprawa) urządzeń AV znajdujących się na terenie obiektu.

Nazwa instytucji: Muzeum Martyrologii ofiar obozu Sonnenburg w Słońsku

Obszar działania: Kultura i sztuka

Opis: Muzeum w Słońsku jest instytucją, której celem działalności jest gromadzenie zbiorów po istniejącym w niemieckim Sonnenburgu obozie koncentracyjnym i ciężkim więzieniu. Ważnym kierunkiem działań jest prowadzenie zróżnicowanych form edukacyjnych oraz prowadzenie warsztatów i spotkań z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec, a w miarę możliwości z innych krajów, w celu poznania historii, kultury oraz współpracy w zjednoczonej Europie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.