Aktualności

G2A Arena, Jasionka


Czas trwania umowy: od lipca 2016 roku 
Typ obiektu: Centrum wystawienniczo-kongresowe
Miasto: Rzeszów (Jasionka)

Spółka w ramach umowy odpowiedzialna jest za usługi outsourcingowe polegające na utrzymaniu technicznym oraz infrastrukturalnym obiektu a dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu zapewni odpowiedni potencjał techniczny oraz kapitał ludzki zapewniający niezakłócone i prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

Spółka odpowiada za prawidłowy:

 • stan techniczny urządzeń wodociągowych
 • instalacji grzewczych
 • instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • instalacji energetycznych i elektrycznych
 • instalacji automatyki budynków
 • instalacji infrastrukturalnych CCTV, BMS, DOS, SAP, LAN
 • instalacji i sprzętu AV

Spółka w ramach kontraktu zobowiązana jest do prowadzenia całej dokumentacji technicznej obiektu wraz z raportami i przeglądami okresowymi.

W ramach infrastrukturalnej obsługi obiektu Digiservice zabezpiecza obiekt również w zakresie:

 • ochrony
 • sprzątania
 • pielęgnacji terenów wewnętrznych
 • zewnętrznych i zieleni

G2A Arena to przestrzeń dedykowana spotkaniom świata biznesu, polityki i nauki zarówno z kraju jak i Europy. Obiekt będzie platformą wymiany wiedzy i doświadczenia płynących z różnych sektorów gospodarczych regionu, kraju, Europy oraz świata.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.