Nasze obiekty

EuroBau, Warszawa


Czas trwania umowy: od czerwca 2017 roku
Typ obiektu: dwa budynki biurowe
Miasto: Warszawa

Przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa zarządzania techniczną infrastrukturą dwóch nieruchomości Spółki Eurobau, położonych w Warszawie. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego działania infrastruktury technicznej obiektu, w szczególności poprzez świadczenie usług w zakresie prawidłowej obsługi eksploatacyjnej, serwisu technicznego i konserwacji urządzeń, instalacji i systemów infrastruktury technicznej oraz wykonywania napraw.

W zakresie usług są:

  • instalacje elektryczne i energetyczne
  • urządzenia do wytwarzania ciepła i chłodu
  • instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
  • instalacje ppoż,
  • instalacje służące ochronie środowiska
  • windy
  • infrastruktura garażowa i parkingowa
  • inne instalacje nisko-prądowe
  • obsługa techniczna najemców

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.