Nasze obiekty

Bank Zachodni WBK, infrastruktura banku na terenie całej Polski


Czas trwania umowy: od lutego 2016
Typ obiektu: projekt sieciowy, budynki banku oraz placówki
Miasto: Zielona Góra, Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Elbląg i mniejsze miejscowości. W sumie ok. 250 placówek na terenie północno-zachodniej Polski

Umowa obejmuje przeglądy obligatoryjne instalacji i urządzeń, obsługę i konserwację kotłowni, węzłów C.O. oraz klimatyzacji oraz usuwanie awarii w powyższych instalacjach. Wliczamy do tego zakresu:

 • przeglądy budowlane roczne konstrukcji reklam zewnętrznych 
 • przeglądy pięcioletnie budowlane
 • przeglądy pięcioletnie elektryczne
 • badanie i pomiary instalacji elektrycznych, instalacji odgromowych, instalacji oświetleniowych i natężenia oświetlenia w obiekcie
 • konserwacja urządzeń dźwigowych
 • konserwacja i przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego
 • konserwacja i przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu
 • badanie przewodów kominowych
 • czyszczenie przewodów kominowych
 • przegląd wewnętrznej instalacji gazowej
 • przegląd kotłowni i węzłów C.O.
 • badania sprzętu grzewczego i chłodniczego – ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.