Aktualności

Griffin, budynki handlowe


Czas trwania umowy: od września 2017 roku 
Typ obiektu: budynki handlowe
Miasto: Łódź, Katowice, Olsztyn

Spółka podpisał umowę ze znanym deweloperem Apollo-Rida a od stycznia bieżącego roku, po sprzedaży obiektów, z nowym właścicielem, funduszem Griffin, na przeglądy obligatoryjne, konserwacje i naprawy instalacji technicznych dwóch dużych pawilonów handlowych w Katowicach i Olsztynie. Wcześniej spółka współpracowała z deweloperem obsługując nieruchomość w Łodzi.

Pawilony mają powierzchnię odpowiednio 10 tys. m2 oraz 8 tys. m2. Do niedawna mieściły się w nich sklepy Praktiker. Obecnie właściciel podejmuje starania aby wolne pawilony zajęły inne znane marki handlowe.

Zakres współpracy:

 • przeglądy pięcioletnie budowlane
 • przeglądy pięcioletnie elektryczne
 • badanie i pomiary instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji oświetleniowej i natężenia oświetlenia w obiekcie
 • konserwacja i przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego
 • konserwacja i przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu
 • badanie przewodów kominowych
 • czyszczenie przewodów kominowych
 • przegląd wewnętrznej instalacji gazowej
 • przegląd kotłowni i węzłów C.O.
 • usuwanie awarii
 • konserwacja
 • naprawy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.