Aktualności

PROLOGIS, obiekty magazynowe


Czas trwania umowy: rok 2016 
Typ obiektu: obiekty magazynowe
Miasto: Wrocław, Katowice, Teresin

W ramach współpracy z firmą PROLOGIS, spółka wykonał audyt zagadnień technicznych:

  • rozpoznanie obowiązków firm FM – weryfikacja zapisów umownych
  • wizytacja każdej nieruchomości
  • zapoznanie się z dokumentacją techniczną każdej nieruchomości
  • zapoznanie się z dokumentami codziennej obsługi każdej nieruchomości, wykonywaną przez firmy techniczne
  • przygotowanie raportu, mającego na celu oceny zakresu obowiązków firmy FM i ich pokrycia z obowiązującym prawem oraz jakości wykonywanych obowiązków
  • pomoc PROLOGIS w dyskusji z firmami technicznymi celem omówienia audytu oraz wprowadzenia koniecznych zmian

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.