Aktualności

Stadion Energa Gdańsk, Gdańsk


Czas trwania umowy: połowa 2012 roku do maja 2015 roku
Typ obiektu: Stadion sportowy
Miasto: Gdańsk

Na obiekcie PGE ARENA Gdańsk spółka wdrożyła i efektywnie zarządzała systemem oszczędzania energii. System umożliwił optymalizację działania wentylacji, ogrzewania i chłodzenia, obniżenie kosztów związanych z użyciem energii elektrycznej i cieplnej uzyskanie średniorocznych oszczędności na poziomie 20-25%. (W ramach wdrażania programu bezpłatnie przeprowadzamy audyty oraz tworzymy dedykowaną, spersonalizowaną ofertę, nie generujemy tym samym dodatkowych kosztów dla Klienta i Inwestora. Zyskiem dla nas jak i dla Klienta jest suma oszczędności wygenerowanych na obiekcie.)

Wdrażany przez Digiservice program - podnoszenia efektywności energetycznej - opiera się na dopasowywaniu sterowań automatyką BMS do rzeczywistego obciążenia obiektu. Wykorzystywane są dostępne zasoby techniczne oraz bezwładność energetyczna optymalizowanego budynku. Zazwyczaj osiągane oszczędności obliczane były dla miesiąca, w którym przeprowadzana była optymalizacja poprzez porównanie konsumowanej energii w tym samym kalendarzowo miesiącu przed i po wprowadzeniu optymalizacji.

 Na obiekcie odpowiadaliśmy również za prawidłowe funkcjonowanie:

  • systemu monitoringu CCTV
  • systemu kontroli dostępu
  • systemu nagłośnienia
  • systemu sygnalizacji włamania i napadu infrastruktury sieci LAN
  • systemu zarządzania urządzeniami sieciowymi
  • systemu komunikacji stadionowej instalacji głosowej
  • systemu do realizacji przekazu TV
  • systemu zarządzania nieruchomością Facility Management

 Zapewnialiśmy również, techniczne zabezpieczenie przeprowadzanych imprez oraz eventów organizowanych na obiekcie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.