Facility Management

Technical Facility Management & Service

Dzięki prawidłowej i kompleksowej obsłudze obiektu możliwe jest utrzymanie klasy obiektu na właściwym poziomie, optymalizacja kosztów stałych oraz minimalizowanie możliwości wystąpienia awarii. Monitorując i kontrolując stan techniczny systemów i instalacji jesteśmy w stanie zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie a co za tym idzie prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

Nasze doświadczenie oraz sprawdzeni partnerzy biznesowi, w dziedzinie technicznej obsługi obiektów, to dla inwestorów gwarancja prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz jego ciągły rozwój. Nadrzędnym celem Spółki jest kompleksowe utrzymanie techniczne obiektów, pomoc w optymalizacji kosztów bieżącej obsługi inwestycji oraz utrzymanie jej wartości rynkowej.

Usługi z zakresu Facility Management można podzielić na dwa główne piony usług. Techniczną obsługę obiektu oraz Infrastrukturalną obsługę inwestycji.

W ramach technicznej obsługi obiektów oferujemy:


 • utrzymywanie i zarządzanie strukturą teleinformatyczną i telekomunikacyjną obiektu
 • utrzymanie instalacji HVAC (sanitarnych, wentylacji, wytwarzanie chłodu i ciepła)
 • utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • utrzymanie instalacji do ochrony przeciw pożarowej
 • utrzymanie instalacji niskoprądowych (m.in. BMS, SAP, DSO, CCTV)
 • utrzymanie wind i schodów ruchomych
 • wykonanie i serwis systemów teletechnicznych w zakresie bezpieczeństwa i instalacji audiowizualnych
 • zarządzanie energią, przy współpracy z firmą VPPlant
 • przeglądy obligatoryjne obiektów
 • pogotowie techniczne oraz konsultacje telefoniczne
 • pomiary ochronne, fotometryczne oświetlenia, elektronarzędzi i urządzeń elektrycznych
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji technicznej
 • serwis, konserwację oraz przeglądy okresowe urządzeń
 • monitoring i kontrola systemów oraz instalacji

W ramach infrastrukturalnej obsługi inwestycji zapewniamy:

 • ochronę i bezpieczeństwo na obiekcie
 • utrzymanie czystości i obszarów zielonych
 • usługi dodatkowe / usługi wsparcia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.