Doświadczenie

Serwis AVL

Wiedzę i kompetencję dotyczące obsługi technicznej obiektów ciągle poszerzamy współpracując z najnowszymi obiektami sportowymi w Polsce.

Obecnie współpracujemy z:

 • G2A Arena - Operator Techniczny Obiektu
 • Azoty Arena - Operator Techniczny Obiektu
 • Muzeum Żydów Polskich POLIN - Wyłączny Usługodawca Serwisowy (wystawa stała)

Przez blisko 3 lata świadczenia usług Partnera Serwisowego PGE Arena Gdańsk, zadbaliśmy o prawidłowe funkcjonowanie systemów teletechnicznych w zakresie bezpieczeństwa, instalacji audiowizualnych oraz systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjny zainstalowanych na obiekcie. Oprócz stałej obsługi serwisowej na obiekcie PGE ARENA Gdańsk wdrożyliśmy i efektywnie zarządzaliśmy systemem oszczędzania energii – enablerDSR. EnablerDSR umożliwia optymalizację działania wentylacji, ogrzewania i chłodzenia, obniżenie kosztów związanych z użyciem energii elektrycznej i cieplnej uzyskanie średniorocznych oszczędności na poziomie 20-25%. Wdrażany przez nas program - podnoszenia efektywności energetycznej - opiera się na dopasowywaniu sterowań automatyką BMS do rzeczywistego obciążenia obiektu. Wykorzystywane są dostępne zasoby techniczne oraz bezwładność energetyczna optymalizowanego budynku. Zazwyczaj osiągane oszczędności obliczane są dla miesiąca, w którym przeprowadzana jest optymalizacja poprzez porównanie konsumowanej energii w tym samym kalendarzowo miesiącu przed i po wprowadzeniu optymalizacji.

Jako Operator Techniczny Obiektu odpowiadamy za utrzymanie techniczne oraz infrastrukturalne obiektu. Odpowiadamy za prawidłowy stan techniczny urządzeń wodociągowych, instalacji grzewczych, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji energetycznych i elektrycznych, instalacji automatyki budynków, instalacji infrastrukturalnych ICT, CCTV, BMS, DOS, SAP, LAN oraz instalacji i sprzętu AV. W ramach infrastrukturalnej obsługi obiektu zabezpieczać będziemy obiekt również w zakresie ochrony, sprzątania, pielęgnacji terenów wewnętrznych, zewnętrznych i zieleni oraz w zakresie wymiany powierzchni boiska.

Na obiektach jesteśmy odpowiedzialni za:

 • utrzymywanie i zarządzanie strukturą teleinformatyczną i telekomunikacyjną obiektu
 • utrzymanie instalacji HVAC (sanitarnych, wentylacji, chłodu)
 • utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • wykonanie i serwis systemów teletechnicznych w zakresie bezpieczeństwa i instalacji audiowizualnych
 • zarządzanie energią
 • pomiary ochronne, fotometryczne oświetlenia, elektronarzędzi i urządzeń elektrycznych
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji technicznej
 • serwis, konserwację oraz przeglądy okresowe urządzeń
 • monitoring i kontrola systemów oraz instalacji

Zapewniamy również, techniczne zabezpieczenie przeprowadzanych imprez oraz eventów organizowanych na obiekcie.

email: biuro@digiservice.pl