Technical Facility Management & Service

Faciliti Menagement

Digiservice – profesjonalista na Twoim obiekcie, Technical FM.

Nadrzędnym celem Spółki jest kompleksowe utrzymanie techniczne obiektu i pomoc w optymalizacji kosztów bieżącej obsługi inwestycji oraz utrzymanie jej wartości rynkowej przy wykorzystaniu naszego profesjonalizmu i najnowszych technologii.

Doświadczenie oraz sprawdzeni partnerzy biznesowi w dziedzinie technicznej obsługi obiektów pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie oraz rozwój Twojej inwestycji.

Faciliti Menagement

Facility Management – dzięki prawidłowej i kompleksowej obsłudze obiektu możliwe jest utrzymanie klasy obiektu na właściwym poziomie, optymalizacja kosztów stałych oraz minimalizowanie możliwości wystąpienia awarii. Monitorując i kontrolując stan techniczny systemów i instalacji jesteśmy w stanie zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie a co za tym idzie prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

Usługi z zakresu Facility Management można podzielić na dwa główne piony usług. Techniczną obsługę obiektu oraz Infrastrukturalną obsługę inwestycji.

W ramach technicznej obsługi obiektów oferujemy:

 • utrzymywanie i zarządzanie strukturą teleinformatyczną i telekomunikacyjną obiektu
 • utrzymanie instalacji HVAC (sanitarnych, wentylacji, chłodu)
 • utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • wykonanie i serwis systemów teletechnicznych w zakresie bezpieczeństwa i instalacji audiowizualnych
 • zarządzanie energią
 • pogotowie techniczne oraz konsultacje telefoniczne
 • pomiary ochronne, fotometryczne oświetlenia, elektronarzędzi i urządzeń elektrycznych
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji technicznej
 • serwis, konserwację oraz przeglądy okresowe urządzeń
 • monitoring i kontrola systemów oraz instalacji
Faciliti Menagement

W ramach infrastrukturalnej obsługi inwestycji zapewniamy:

 • ochronę i bezpieczeństwo na obiekcie
 • utrzymanie czystości i obszarów zielonych
 • usługi dodatkowe / usługi wsparcia
Faciliti Menagement

Nasze doświadczenie:

Przez blisko 3 lata świadczylismy usługę Partnera Serwisowego w zakresie bezpieczeństwa, instalacji audiowizualnych oraz systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych PGE ARENA Gdańsk.

Na obiekcie PGE ARENA Gdańsk wdrożyliśmy i efektywnie zarządzaliśmy systemem oszczędzania energii. System umożliwia optymalizację działania wentylacji, ogrzewania i chłodzenia, obniżenie kosztów związanych z użyciem energii elektrycznej i cieplnej uzyskanie średniorocznych oszczędności na poziomie 20-25%. W ramach wdrażania programu bezpłatnie przeprowadzamy audyty oraz tworzymy dedykowaną, spersonalizowaną ofertę, nie generujemy tym samym dodatkowych kosztów dla Klienta i Inwestora. Zyskiem dla nas jak i dla Klienta jest suma oszczędności wygenerowanych na obiekcie.

Wdrażany przez nas program - podnoszenia efektywności energetycznej - opiera się na dopasowywaniu sterowań automatyką BMS do rzeczywistego obciążenia obiektu. Wykorzystywane są dostępne zasoby techniczne oraz bezwładność energetyczna optymalizowanego budynku. Zazwyczaj osiągane oszczędności obliczane są dla miesiąca, w którym przeprowadzana jest optymalizacja poprzez porównanie konsumowanej energii w tym samym kalendarzowo miesiącu przed i po wprowadzeniu optymalizacji.

Faciliti Menagement

Na obiekcie odpowiadaliśmy za prawidłowe funkcjonowanie:

 • systemu oszczędzania energii
 • systemu monitoringu CCTV
 • systemu kontroli dostępu
 • systemu nagłośnienia
 • systemu sygnalizacji włamania i napadu infrastruktury sieci LAN
 • systemu zarządzania urządzeniami sieciowymi
 • systemu komunikacji głosowej
 • systemu do realizacji przekazu TV
 • systemu zarządzania nieruchomością Facility Management

Zapewnialiśmy również, techniczne zabezpieczenie przeprowadzanych imprez oraz eventów organizowanych na obiekcie.

email: biuro@digiservice.pl