Doświadczenie

Umowa z Bankiem Zachdnim WBK SA

Umowa obejmuje przeglądy obligatoryjne instalacji i urządzeń, obsługę i konserwację kotłowni, węzłów C.O. oraz klimatyzacji to jest:

  • Przegląd budowlany obiektu Przegląd konstrukcji reklam zewnętrznych
  • Badanie przewodów kominowych
  • Badanie i pomiary instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji oświetleniowej i natężenia oświetlenia w obiekcie Konserwacja urządzeń dźwigowych
  • Czyszczenie przewodów kominowych
  • Przegląd wewnętrznej instalacji gazowej
  • Konserwacja i przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego Konserwacja i przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu
  • Przegląd kotłowni i węzłów C.O.
  • Badania sprzętu grzewczego i chłodniczego – ustawa o charakterystyce energetycznej budynków
Wracaj

email: biuro@digiservice.pl